TỰ GIỚI THIỆU

Tình tình tớ nóng lạnh như thời tiết ấy, nhưng welcome everyone to be my friends

Bạn bè Tất cả

 • judazjudaz
 • xukamixukami
 • minhngoccomicminhngoccomic
 • kiugkiug
 • starfishstarfish
 • yooyieyooyie

LƯU BÚT

 • 0o0sjlent September 27, 2008, 6:22 am
  0o0sjlent
  thãn bạn nhe.mong tình yêu sẽ lại đến với bạn
 • hongquan May 22, 2008, 10:49 pm
  hongquan
  hi
 • naturalism May 14, 2008, 2:19 am
  naturalism
  thannks bạn nhiều
Xem tất cả